Wat is cash drag?

Cash drag is het rendement dat je misloopt doordat je geld ‘werkloos’ op de bank staat en niet geïnvesteerd is. Meestal ontvang je dan ook geen rente. Je verliest dan koopkracht als gevolg van inflatie.

Cash drag ontstaat op twee manieren. Soms ben je zelf debet aan het ontstaan van cash drag, doordat je je geld niet tijdig investeert. Er zijn ook beleggingsfondsen die cash drag hebben, bijvoorbeeld omdat ze ontvangen dividenden niet tijdig herinvesteren.

Hoe groot is het effect?

Het effect van cash drag kan op de lange termijn behoorlijk groot zijn. Dit zal ik laten zien aan de hand van een rekenvoorbeeld.

Stel, je hebt een belegd vermogen van €100.000. Een indexfonds waar jij in investeert, houdt standaard 5% cash aan. Je belegt dus netto maar €95.000.

Als de index die jouw fonds volgt een stijging doormaakt van 7%, dan mis jij 5% van het rendement. Jouw geld groeit dus maar met 6,65%. Dit gebeurt het volgende jaar weer en door het rente-op-rente effect, loop je steeds meer geld mis.

Na een periode van 20 jaar heeft de cash drag jou meer dan 7000 euro gekost in dit voorbeeld.

Bovenstaande voorbeeld is wat extreem, maar het laat zien dat de gevolgen groot kunnen zijn.

In de praktijk vallen de effecten vaak wel mee. Soms verdien je er uiteindelijk geld mee, bijvoorbeeld in een dalende markt.

Voorkomen van cash drag

Om te kijken of je cash drag kunt voorkomen, is het belangrijk om eerst te kijken waardoor dit wordt veroorzaakt. Je hebt zelf in de hand wanneer jij aandelen koopt. Als je een grote som geld tot je beschikking hebt, dan kun je deze beter zo snel mogelijk beleggen. Zie hiervoor ook mijn blogpost over dollar cost averaging versus lump-sum investeren.

Het is ook slim om ervoor te zorgen dat je buffer niet overmatig groot is. Een te grote buffer is een veel voorkomende oorzaak van cash drag.

Als het probleem veroorzaakt wordt door een beleggingsfonds, is het moeilijker om hier iets aan te doen. Zo zijn er beleggingsfondsen die maar een keer per jaar hun dividend uitkeren. Uitgaande van een dividendrendement van 2.5% dat gelijkmatig over het jaar binnenkomt, heb je dan een cash drag van ongeveer 1.25%.

Het verlies door cash drag is meestal vele malen kleiner dan het verlies door bijvoorbeeld dividendlekkage.