Wat is de Safe Withdrawal Rate (SWR)?

De Safe Withdrawal Rate (SWR) is een getal dat aangeeft hoeveel van je vermogen je op jaarbasis veilig kunt gebruiken om van te leven. Hoewel er altijd een kans is dat je opgebouwde vermogen toch ontoereikend is, ga je meestal uit van een kans van maximaal 5-10% dat je SWR ontoereikend is.

Zodra je met pensioen gaat, heb je een behoorlijke nettowaarde opgebouwd. Aan de hand van simulaties van de historische aandelen- en obligatiemarkten bepaal je hoe toereikend je vermogen is. Zodra het bedrag dat je veilig kunt opnemen groter is dan de kosten van het levensonderhoud, dan kun je met pensioen.  

Belangrijk hierbij is wel dat je zeker niet te weinig geld overhoudt. Je wilt niet in de situatie terecht komen dat je weer aan het werk moet. Omgekeerd wil je ook niet met te veel geld blijven zitten. Dan heb je te lang doorgewerkt.  

In Amerikaanse literatuur wordt er vaak uitgegaan van een SWR van 4% op jaarbasis. Als je bijvoorbeeld een belegd vermogen hebt van €800.000, dan kun je bij een SWR van 4% dus €32000 opnemen.  

Beperkingen aan de SWR-methode 

De SWR-methode is een vuistregel. De rendementen van beleggingen fluctueren nogal. Als je de pech hebt dat er vroeg na je pensioen een grote financiële crisis is, dan is de kans groot dat je in de problemen komt. Je moet dan flink bezuinigen, terugvallen op de sociale zekerheid of in het ergste geval toch weer aan het werk. 

Een ander nadeel aan de SWR-methode is dat deze alleen geschikt is bij beleggingen in aandelen en obligaties. Als je bijvoorbeeld ook wat vastgoed verhuurt, kun je de verwachte opbrengsten uit huur beter los bij je verwachte inkomsten uit aandelen en obligaties optellen.

Jouw SWR vaststellen

In dit artikel lees je alles over hoe je je eigen SWR kunt berekenen.