Wanneer ben je financieel onafhankelijk?

Je bent financieel onafhankelijk op het moment dat je vermogen dusdanig veel inkomen genereert, dat je de rest van je leven in je levensonderhoud kan voorzien. Dit inkomen kan komen uit dividend, huur, royalties of uit waardestijging.

In de praktijk beschouwen veel mensen zich al eerder financieel ofhankelijk. Zij vinden het niet erg om deels in te teren op het vermogen.

Hoe weet je wanneer je financieel onafhankelijk bent?

Om te weten of je financieel onafhankelijk bent, heb je kennis nodig van drie getallen.

Als eerste meet je je nettowaarde. Dit is de waarde van je bezittingen minus schulden. In de praktijk zijn er een aantal bezittingen die je hiervoor niet meerekent. Hier lees je hoe ik mijn nettowaarde bereken.

De tweede variabele zijn de (verwachte) kosten van het levensonderhoud. Hoeveel geld verwacht je nodig te hebben in een jaar? Je bepaalt dit aan de hand van je huidige budget plus de wensen voor straks, na het pensioen.

De kosten van het levensonderhoud hebben een grote invloed op het moment waar op je financieel onafhankelijk bent. Sommige mensen hebben aan €18000 in een jaar voldoende, andere mensen zijn gewend om in een jaar tonnen uit te geven.

Als je vermogen uit aandelen en obligaties bestaat, dan kun je de Safe Withdrawal Rate gebruiken om te bepalen hoeveel inkomen je ieder jaar op kunt nemen. De Safe Withdrawal Rate (SWR) is altijd een percentage.

Je bent dus financieel onafhankelijk als:

Vermogen * Safe withdrawal rate (%) ≥ Kosten levensonderhoud

Vrij van zorgen over geld

Een andere manier om naar financiële vrijheid te kijken, is door te kijken naar de relatie met geld. Je kunt zeggen dat je financieel vrij bent, als je niet voor het geld hoeft te werken, maar dat je werk kunt doen dat je leuk vindt. Dit concept staat aan de basis van Barista-FIRE.